Picture
రేవతిని ‘ఆమె’ అనలేం. ‘అతడు’ అనలేం.
అసలు ఏమీ అనుకోకుండానూ ఉండలేం.
తను స్పెషల్. మనిషి మేల్, మనసు ఫిమేల్.
అంతకన్నా స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా?
మళ్లీ ఇలాగే పుట్టాలని రేవతి కోరుకోవడం!
తన జీవితంతో తనే ఫైట్ చేసి...
తన జీవితంతో తనే ఇన్‌సై్పర్ అయ్యి...
తనలాంటి వాళ్లకు ‘గ్రేట్ హ్యూమన్స్’గా గుర్తింపు తెస్తున్న రేవతి.

Read more...


 


Comments
Leave a Reply